Styrelsen

Styrelse vald på årsmöte 2019-02-14 och konstituerad samma dag

Ordförande
Bengt Christensen
0340 40960, 0703 001133

Vice ordförande
Svenne Weidbo
0708400798

Kassör
Bengt Andersson
0340 13128

Sekreterare
Akke Lundh
0706776318

Ledamot
Birgitta Nilsson
0734 292116

1:e suppl
Suzanne (Suz) Viktorsson
0340 674042

2:e suppl
Inger Ligmajer
0725 469333

3:e suppleant
Tina Elisson
0703021650