Kommittéer

Almanackskommitté: Bengt Andersson (sammankallande) och Leif Eliasson är ansvariga. Övriga i kommittén är Mia Körberg,  Suz Viktorsson, Tina Elisson, Janne Gederberg och Bengt Christensen.

Tävlingskommitté: Janne Gederberg är ansvarig för såväl interna som externa tävlingar. I kommittén ingår också Suz Viktorsson, Eva Johannesson, Bengt Andersson, Björn Otterdahl, Akke Lundh, Ulf Norenius och Emma Håkansson.

PR- och Utställningskommitté; Akke Lundh, ansvarig, Per Österberg, Inger Ligmajer, Björn Otterdahl, Arne Bäcklund och Svenne Weidbo.

Programkommitté: Styrelsen med Bengt Christensen som ansvarig.

Klubbvärd; Per Österberg är ansvarig och har till sin hjälp Inger Ligmajer, Akke Lundh, Pär Westergren, Björn Otterdahl, Birgitta Nilsson och Krister Arvidsson.

Välkomstkommitté: Birgitta Nilsson och Christer Larsson.

Hemsideskommitté: Emma Håkansson och Christer Larsson.

Reseansvariga; Utses av styrelsen vid varje aktuellt tillfälle.

Lokalkommitté; Christer Larsson, Per Österberg och Bengt Christensen.

IT-Ansvarig; Christer Larsson.

Teknikansvarig (avser dator, ljud samt projektor): Svenne Weidbo.

Årsboksansvarig; Inger Ligmajer.

Fotomaraton; Krister Arvidsson, Per Österberg, Birgitta Nilsson och Susanne Skattberg.

Fotosalongen: Svenne Weidbo, dock är salongen inställd 2018 p g a renovering av Rikssalen.

Planket: Stefan Hermansson ansvarar för det praktiska och PR- och utställningskommittén för marknadsföringen.

Du kan även ladda ner kommittéinformationen som PDF.