Styrelsen

Styrelse vald på årsmöte 2017-02-16 och konstituerad samma dag

Styrelsens gemensamma e-postadress:
styrelsen@vbgfoto.se

Ordförande
Bengt Christensen
Askvägen 2
432 78 Tvååker
0340 40960, 0703 001133

Vice ordförande
Michel Karlsson
Lektorsvägen 4
43250 Varberg
0706 625718

Kassör
Bengt Andersson
Trädlyckevägen 80
432 34 Varberg
0340 13128

Sekreterare
Christer Larsson
Fägatan 23
432 96 Åskloster
0340 626424

Ledamot
Birgitta Nilsson
Nyens väg 1
432 53 Varberg
0734 292116

1:e suppl
Suzanne (Suz) Viktorsson
Englarp 2
432 77 Tvååker
0340 674042

2:e suppl
Inger Ligmajer
Turkosgatan 12
432 37 Varberg
0725 469333

3:e suppleant
Akke Lundh
Hantverksgatan 9 E
432 78 Tvååker
0706 776318