Styrelsen

Styrelse vald på årsmöte 2017-02-16 och konstituerad samma dag

Styrelsens gemensamma e-postadress:
styrelsen@vbgfoto.se

Ordförande
Bengt Christensen
Askvägen 2
432 78 Tvååker
0340 40960, 0703 001133

Vice ordförande
Michel Karlsson
Lektorsvägen 4
43250 Varberg
0706 625718

Kassör
Bengt Andersson
Trädlyckevägen 80
432 34 Varberg
0340 13128

Sekreterare
Christer Larsson
Fägatan 23
432 96 Åskloster
0702 28 10 02

Ledamot
Birgitta Nilsson
Nyens väg 1
432 53 Varberg
0734 292116

1:e suppl
Suzanne (Suz) Viktorsson
Englarp 2
432 77 Tvååker
0340 674042

2:e suppl
Inger Ligmajer
Turkosgatan 12
432 37 Varberg
0725 469333

3:e suppleant
Akke Lundh
Hantverksgatan 9 E
432 78 Tvååker
0706 776318